08:30 – 17:00

Maandag tot vrijdag

Baileystraat 4-z

8013 RV ZWOLLE

+31 (0) 38 750 2830

Verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen

… hoe doen we dat? 
Met Backstage AV proberen om de drie elementen people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst) zo goed mogelijk te combineren op audiovisueel gebied. Samen met u ontdekken we graag hoe we dat kunnen doen.

Mensen
Een bekende spreuk van Confusius  is: “Geef mij werk dat bij me past en ik hoef nooit meer te werken”. Ons streven is dat wij met de mensen die werken bij Backstage AV, binnen de bandbreedte van hun functies, op zoek gaan naar werk dat past bij de persoon, zijn of haar talent en interesses. Want wij zijn ervan overtuigd dat als werk past wij samen werken aan aan continuïteit, stabiele relaties en duurzame inzetbaarheid.

Papierverbruik
Als audiovisueel bedrijf zijn we bekend met digitaal werken. Onze offertes en facturatie is volledig digitaal en daarmee proberen we het papiergebruik te beperken waar dit mogelijk is. Printen is niet altijd noodzakelijk, maar als het moet dan zullen we dat bij voorkeur dubbelzijdig doen.

Beperking CO2-uitstoot
Zonder een wagenpark is het realiseren van ons audiovisuele werk niet mogelijk. Wat wel kan is de hiermee gepaard gaande CO2-uitstoot zo laag mogelijk houden. In 2019 is de eerste 100% elektrische auto aan ons wagenpark toegevoegd. Voor de komende 5 jaar zullen we verder onderzoeken hoe we verantwoord ons autopark uitbreiden.

Afvalscheiding en -reductie
Misschien is het voor u logisch, maar voor ons een bewuste keuze. Sinds de bedrijfsstart van Backstage AV zijn we serieus over het scheiden van afval. Papier, plastic en staal wordt door ons gescheiden en verantwoord afgevoerd, op kantoor en op locatie.

Veiligheid
Veiligheid staat hoog op onze agenda. We zijn zuinig op onze mensen én op onze klanten. Daarom hebben de technische medewerkers van Backstage AV hun VCA (Veiligheids Checklist Aannemers)-certificering. Dat betekent dat onze medewerkers voldoen aan de eisen die gelden als basis voor het veilig, gezond en milieuverantwoord werken.

Verantwoorde audiovisuele installaties

… wat is eigenlijk het probleem?
– Grondstoffen worden steeds duurder
– Het energie verbruik neemt toe
– Uitstoot van CO2 neemt toe

… hoe realiseren we dat? 
Daarom, als u voor de investeringsvraag naar nieuwe audiovisuele apparatuur komt te staan, willen we u aan de hand van een checklist graag helpen om de keuzes te maken die bij uw bedrijf passen.

Stap 1: Backstage AV installatie scan
Omdat grondstoffen steeds duurder worden, stellen we onze potentiële opdrachtgevers voor om eerst een inventarisatie te maken van de apparatuur die reeds in bezit is. Zo kunnen we samen bepalen wat gewenst is: hergebruiken, inruilen, her-bestemmen of afvoeren.

Het verschil lichten we graag even toe:
Hergebruik – Onder het mom van ‘wat u heeft, hoeft u niet te kopen’ bepalen we samen wat de functionele en financiële waar van de aanwezige apparatuur is. Soms voldoet apparatuur wat u reeds heeft nog prima.

Inruil – Wat ook kan is dat uw apparatuur nog goed is, maar niet meer past bij uw gewenste gebruik. Uw apparatuur is dan mogelijk nog geld waard. Voor bepaalde apparatuur bieden we u daarom soms nog aantrekkelijke inruilkortingen.

Herbestemming – Is de apparatuur nog goed, maar heeft het voor u en ons geen gebruikswaarde meer? Dan helpen we u graag met het her-bestemmen door uw apparatuur aan te bieden aan bijvoorbeeld goede doelen organisaties.

Afvoer – Is uw apparatuur niet meer van waarde of opnieuw te gebruiken dan voeren wij de apparatuur verantwoord voor u af. Dit door het aan te bieden aan afvalverwerkers die circulair verwerken zodat dure grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden.

Stap 2: voorstel
Omdat overal het energiegebruik toeneemt willen wij graag rekening houden met de producten die wij u aanbieden. De informatie uit onze installatie scan biedt vaak al inzicht, maar ook de keuzes die wij met betrekking tot ons assortiment hebben gemaakt hebben hier invloed op. Aan de hand van de verzamelde informatie komen we dan tot onze offertes.

De Backstage AV keuze voor “Green AV” – Om invloed te hebben op vermindering van het energiegebruik van de audiovisuele apparatuur hebben we een lijst met Green AV producten samengesteld. Het energie gebruik van deze producten ligt lager dan bij vergelijkbare producten en deze energiezuinige producten zijn niet zelden voorzien van een Energy Star keurmerk.

Stap 3: continuïteit in gebruik

We maken ons hard voor audiovisuele installaties die gewoon werken. In onze assortimentskeuze hebben we gekeken naar een aantal  kernwaarden:

  • kwaliteit en duurzaamheid
  • innovatie en gebruiksvriendelijkheid
  • garantie en support

Service overeenkomsten – Als de audiovisuele apparatuur cruciaal onderdeel is van het arbeidsproces dan ondersteunen onze opdrachtgevers graag met service op maat door passende service level agreements. 
AVaaS
– Ook voor het gebruik van audiovisuele apparatuur geldt dat er meer gekeken wordt naar het gebruik in plaats van eigendom. Daarom bieden we steeds vaker een voorstel op basis van AVaaS (AV as a service). Door audiovisuele apparatuur in een LEASE overeenkomst aan te bieden zijn beheer en onderhoud afgedekt voor de opdrachtgever.
Hergebruik – Omdat er ook een einde zit aan een AVaaS overeenkomst, baseren we de ontwerpen in onze voorstellen op basis van hergebruik en/of herbestemming van de apparatuur na de LEASE periode. Daarbij stellen we ook dezelfde vragen als in onze installatie scan.

Top